Relacja z Porównawczej konferencji naukowej prawa publicznego w Costa Calma w Hiszpanii

  • 13 kwietnia 2017

Informacja o „Porównawczej konferencji naukowej prawa publicznego” w Costa Calma w Hiszpanii

 

„Porównawcza konferencja naukowa prawa publicznego” odbyła się w dniach 20-27 marca 2017 roku w Hiszpanii. Jej organizatorami były: Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Zakład Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Miejscem większości obrad była miejscowość Costa Calma na wyspie Fuerteventura.

W konferencji uczestniczyło 31 osób reprezentujących 15 polskich i 5 zagranicznych jednostek naukowych oraz instytucji publicznych z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Podczas 3 sesji konferencyjnych wygłoszono w sumie 33 referaty, w języki polskim, angielskim i hiszpańskim, poświęcone prawnym aspektom zarządzania środowiskiem i przestrzenią. Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczyli prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean z Uniwersytetu Gdańskiego i dr hab. Zbigniew Bukowski prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Komitetem Organizacyjnym konferencji kierował dr Tomasz Bojar-Fijałkowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.   

W trakcie konferencji odbyły się także wizyty studyjne. Pierwsza na wyspę Lanzarote, gdzie m.in. zapoznano się z tamtejszymi metodami komunalnej gospodarki odpadami oraz funkcjonowaniem parku narodowego Timanfaya – jednego z trzech parków narodowych Hiszpanii zlokalizowanych na Wyspach Kanaryjskich. Uczestnicy konferencji spotkali się tam także z panem Marcos Antonio Bergaz Villalba, ministrem odpowiedzialnym w rządzie wyspy Lanzarote za sprawy środowiska. Podczas drugiej wizyty studyjnej uczestnicy konferencji spotkali się, w Puerto del Rosario, z władzami samorządu wyspy Fuerteventura w tym z jej prezydentem panem Marcial Morales i zastępcą prezydenta ministrem ds. turystyki panem Blas Acosta oraz zapoznali się z metodami ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego wyspy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743