„Milion na Bank“

  • 27 lutego 2017

WIB zaprasza studentów do udziału w Konkursie „Milion na Bank“

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! są organizatorami konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji. 

Konkurs będzie miał charakter rozgrywki w ramach symulacji internetowej „Pierwszy Milion“. Do gry można zalogować się na stronie https://bde.gra.1milion.edu.pl w terminach 27 lutego - 12 marca 2017 roku w dowolnym czasie. Zakończenie gry nastąpi 12 marca o godzinie 23.59.

 

Rozpoczynając wirtualne życie i stojąc u progu zawodowej kariery, gracz podejmuje pierwszą pracę i próbuje pomnażać samodzielnie zarobione pieniądze. Od tego, gdzie ulokuje swoją wolną gotówkę, będzie zależało, jaki poziom zysku wypracuje. Utrzymywanie kosztów życia na możliwie niskim poziomie przy maksymalnie wysokim standardzie życia to ideał, do którego każdy dąży. Jeśli gracz właściwie zainwestuje posiadane środki, to od skali zgromadzonych oszczędności będzie zależał poziom wypracowanego zysku.

 

Aby wygrać należy zrealizować cel gry, czyli osiągnąć majątek równy 1 milionowi złotych w jak najmniejszej liczbie rund. Stały podgląd sytuacji w grze pozwala kontrolować pozycję w stawce i poznać kwoty dzielące poszczególnych uczestników. Do gry można przystępować kilka razy i osiągać coraz lepsze wyniki.

 

W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich uczelni w Polsce oraz wszystkich kierunów. Aby stanąć w szranki i zdobyć cenne nagrody należy wejść na stronę konkursu www.wib.org.pl/milionnabank, zapoznać się z regulaminem, przejść do formularza rejestracyjnego i rozpocząć grę.

Nagrodzeni zostaną zwycięzcy w regionach, a spośród nich trójka najlepszych graczy otrzyma dodatkowo atrakcyjne nagrody finansowe.

 

Uczestnicy, którzy osiągną w danym Regionie trzy najlepsze wyniki, otrzymają następujące nagrody:

  1. 1. miejsce w danym regionie – 750,00 zł
  2. 2. miejsce w danym regionie – 500,00 zł
  3. 3 miejce w danym regionie – 250,00 zł

Z grona laureatów w Regionach wyłoniona zostanie trójka uczestników Konkursu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ogólnej klasyfikacji. Otrzymają oni dodatkowo następujące nagrody:

  1. miejsce – 3000,00 zł
  2. miejsce – 2000,00 zł
  3. miejsce – 1000,00 zł

Rozdanie nagród nastąpi 28 marca w Warszawie podczas Kongresu Edukacji Finansowej 2017.

 

Grę także można włączyć w zajęcia, gdyż istnieje możliwość wygenerowania raportu z wynikami dla danej grupy studentów i przesłania osobie prowadzącej. Zachęcamy do rozegrania całej rozgrywki, ale można także rozegrać daną ilość tur (np. 10 czy 20) i na bazie takiej rozgrywki porównać wyniki osiągniete przez studentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743