Plany zajęć i harmonogramy

Plany: studia stacjonarne semestr letni 2016/2017

Opiekunowie I roczników 2016/2017:

Administracja st. stacjonarne I i II stopień - dr Karol Smoter
Administracja st. niestacjonarne I i II stopień - dr Marcin Skinder

Ekonomia st. stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - dr Aldona Uziębło

 

Informujemy, że od semestru letniego 2016/2017 plany zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych będą publikowane wyłącznie w systemie USOSweb.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743