Plany zajęć i harmonogramy

Plany: studia stacjonarne semestr letni 2016/2017

Opiekunowie I roczników 2017/2018:

Administracja st. stacjonarne I i II stopień - dr Anna Folgierr
Administracja st. niestacjonarne I i II stopień - mgr Katarzyna Biskup

Ekonomia st. stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - dr Paweł Antoszak

 

Informujemy, że od semestru letniego 2016/2017 plany zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych będą publikowane wyłącznie w systemie USOSweb.

Harmonogramy: stacjonarne i niestacjonarne 2017/2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743