Konferencje

I ogólnopolskie seminarium prawa ochrony zabytków

Zapraszamy młodych naukowców, doktorantów i studentów na I Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2014 r. w pięknym Pałacu w Lubostroniu.

read more…

W dniach 28 - 30 maja. Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Praktyczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie

read more

W dniach 28 - 30 maja odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Praktyczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie, którego organizatorem był Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania.
Z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki z Wydziału Prawa przybyli najznakomitsi goście:
Prof. Vitaliy Semkiv, Zastępca Dziekana ds Naukowych, Wydział Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Ivana Franki.
Prof. Ivan Pankevych,
Dr  Iryna Sofinska,
Dr Halyna Dovhan.

read more…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743